Dialogue on the Threshold

Диалог на пороге

Saturday, 14 February 2009

Петрополь / Petropol / Petropolis

Осип Мандельштам Osip Mandelștam


Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки.
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый измуруд.Îmi este frig. Primăvara străvezie
Îmbracă Petropolul în scame verzi,

Însă, ca o meduză, a Nevei undă

Mă cuprinde cu lehamite ușoară.
Pe splaiul fluviului septentrional

Farurile automobilelor gonesc,

Zboară libelule și gîndaci de oțel,

Gămăliile stelelor sclipesc aurii,

Însă nici o stea nu va putea omorî
Smaraldul greoi al apei marine
.

*

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, -
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916
În Petropol străveziu vom muri,
Unde Proserpina domnește peste noi,

Cu fiece suflare suflul morții bem,

Și fiece ceas ne este sorocul morții,

Zeiță a mării, strașnică Atenă,

Scoate-ți puternicul coif de piatră,

În Petropol străveziu vom muri, -
Aici domnești nu tu, ci Proserpina.

traducere de Alistair Ian Blyth


No comments: